ADT Nordic

KNX - intelligent fastighetsstyrning med smarta hus

KNX är en modul som gäller för hem- och fastighetsautomation, vilket är något som vanligtvis brukar beskrivas som en intelligent fastighetsstyrning för elinstallation. Varje dag ökar kraven för ett fungerande kontrollsystem för fastigheter, då vi ständigt använder oss av elektronik som både ska vara enkel att kontrollera och som alltid ska vara tillgänglig. Dessutom ställs ständigt nya krav och önskemål om minskad energikonsumtion. KNX gör det möjligt för användarna att använda sig av energisnål, bekväm och säker elförbrukning, vilket sker både genom intelligent styrning och kontroll av de system som finns i fastigheten.

Hur fungerar KNX?

För att kunna möjliggöra styrning av data som sker mellan husets komponenter behövs ett särskilt system som gör att alla existerande system som finns i fastigheten kan kommunicera med varandra, vilket är precis vad KNX är. Systemet är en ISO-standard som gör det möjligt att sammankoppla komponenterna med hjälp av bland annat radiovågor och strömkablar. Det blir då möjligt för komponenterna att kommunicera med varandra på samma språk.

Vad kan KNX styra och övervaka?

KNX-system består av aktorer eller sensorer som kan styra bland annat fastighetens belysning, uppvärmning och ventilation. Det kan också reglera systemet för säkerheten i huset, som till exempel övervakning och larm. Givetvis fungerar det även för hemmets hemelektronik och vitvaror. Sammanfattningsvis kan ISO-standarden övervaka, styra och spara energiförbrukning för alla nämnda funktioner, vilket då sker i ett och samma system!

Vad finns det för fördelar med KNX?

För det första är KNX ett väldigt säkert system, som alltid är aktivt under natten och utan att personer befinner sig i fastigheten. Systemet kan känna av rörelseutveckling och hjälpa till att varna om någon fara skulle uppstå. För det andra är det mer energibesparande samtidigt som det är väldigt effektivt, vilket beror på att komponenterna i huset kan kommunicera med varandra. Slutligen är det en investering, då kommande generation främst kommer att använda sig av KNX.