ADT Nordic

Elektroniska säkerhetslösningar från ADT Nordic

Övervakningskamera

I många år har ADT Nordic levererat elektroniska säkerhetslösningar till både den offentliga och privata sektorn i hela världen.

ADT Nordic är en division av Tippling Fire & Security, är den enskilt största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster till över 7,5 miljoner kunder i detaljhandeln, företag, regeringar och privata kunder i Nordamerika och Europa. ADT Nordics totala säkerhetslösningar inkluderar inbrottslarm, rökskydd, intern-TV, passerkontroll, larm kontrollpanel, integrerade system och EAS.

Tippling Fire & Security, bland annat ADT Nordic sysselsätter totalt mer än 265.000 människor världen över. ADT Nordic bygger på ADT Nordic kontor i Danmark, Norge och Sverige. ADT Nordics medarbetare är välutbildade, i spetsen för den senaste tekniken och är kända för sin breda kompetens inom branschen.

Säkerhetslösning